Ooglaser informatie

ooglaser

U draagt een bril of contactlenzen en wilt daar het liefst vanaf, dan is ooglaseren een goed alternatief voor u. Ooglaseren, of ogen laseren, is tegenwoordig volledig veilig, betaalbaar en bijna altijd mogelijk. Ook voor mensen die nog geen bril of contactlenzen hebben, maar waarbij geconstateerd is dat ze ver- of bijziend zijn, is ooglaseren een mogelijkheid.

Algemene informatie ooglaseren

U heeft een afwijking aan uw ogen waardoor u een bril moet dragen of u heeft contactlenzen. Ooglaseren, of ogen laseren, is een zeer goede oplossing om u af te helpen van dit ongemak. De technieken zijn de laatste jaren sterk verbeterd, waardoor het ooglaseren eenvoudiger en betaalbaar wordt voor velen. Bij welke kliniek u zich laat ooglaseren is een ander vraagstuk. U wilt dankzij ooglaseren ten slotte van een ongemak af, dus mogen alleen de beste oogartsen van de beste klinieken aan uw ogen komen.
Ooglaseren valt onder het medische vakgebied Refractiechirurgie. Tijdens een ooglaserbehandeling slijpt de oogarts een permanente correctie in het hoornvlies. Hierdoor kunnen verziendheid, bijziendheid en astigmatisme blijvend worden gecorrigeerd. Sinds enige jaren is het daarnaast ook mogelijk om ouderdomsverziendheid te corrigeren met ooglaseren. De ooglaserkliniek doet altijd eerst een, vrijblijvend, vooronderzoek met behulp van enkele basis metingen. Dit vooronderzoek is geheel kosteloos. Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt met u besproken wat de mogelijkheden zijn en wat uw specifieke wensen en behoeften zijn. Nadat u het met elkaar eens bent geworden, verzorgt de ooglaserkliniek een offerte. Dit is nog steeds geheel vrijblijvend.

Ooglaseren bij welke kliniek?

Op het eerste gezicht lijken alle ooglaserklinieken Ooglaserenop elkaar en eigenlijk volgen ze allen dezelfde methode met betrekking tot het vooronderzoek zoals hierboven beschreven. Echter de ene kliniek is de andere niet en wat goed en goedkoop in het buitenland lijkt, kan in sommige gevallen mogelijk heel duur uitvallen (wat bijvoorbeeld wanneer u in Turkije oog laseren heeft laten uitvoeren en er ontstaan problemen waardoor u naar de kliniek terug moet?). Wanneer ooglaseren goedkoper wordt en dit ten koste gaat van de kwaliteit dan wordt het zorgelijk. Het is daardoor van groot belang om uw ogen te laten laseren bij klinieken waar het laseren onder controle van de noodzakelijke kwaliteitsborging plaatsvindt en waar hoge eisen aan de ingreep gesteld worden. Dit moet men ook zeker in overweging nemen indien men voor een ingreep in het buitenland kiest, het risico dat de kwaliteit daar niet goed geborgd is, is niet te onderschatten. Er worden veel aanbiedingen gedaan vanuit ex-Oost-Europese landen, Turkije en Venezuela, waarvoor je een vakantiereis met oogcorrectie kunt boeken. Hoe het zit met de kwaliteit is een ander punt in zo´n geval. Mogelijk dat het kiezen voor een kliniek in eigen land (waar niet alleen kwaliteitsborging een voordeel is, maar mogelijk ook de eigen taal) toch verstandiger is dan men denkt. Uiteindelijk winnen de kosten vanwege de gegarandeerde kwaliteit. Ooglaseren uitgevoerd door Nederlandstalige oogartsen die tevens een BIG registratie hebben, geeft u de garantie dat u voor ooglaseren bij de juiste kliniek bent. Tenslotte gaat het om uw gezondheid en een scherpe blik.

Meer informatie: KLIK HIER